MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Madde 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu sözleşme bir tarafta Bayrampaşa İSTANBUL TÜRKİYE adresinde ikamet eden VK Teknolojik Ürünleri, RFID Kart, Akıllı Kart ve Barkod sistemleri Orhan KAYA (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır) ile diğer tarafta MÜŞTERİ (Bundan böyle ALICI olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.

Madde 2: KONU

İşbu sözleşmenin konusu, ALICI’ nın SATICI’ ya ait www.rfidkartmerkezi.com internet sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, sözleşmede bahsi geçen nitelikleri haiz, internet sitesinde içeriği ve satış fiyatı belirtilen ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır.

ALICI, satışa konu ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları vs. satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı konusunda bilgi sahibi olduğunu, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında ürünü sipariş verdiğini, işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder. www.rfidkartmerkezi.com sitesinde yer alan ön bilgilendirme ve fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır. Sipariş gerçekleştiği anda ALICI bu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.

Madde 3: GENEL HÜKÜMLER

3.1- ALICI, SATICI' nın internet sitesinde işbu sözleşme konusunu oluşturan ürünün / ürünlerin esaslı nitelikleri, özellikleri, KDV hariç satış fiyatı, ödeme şekli ve teslimatına ilişkin esaslı bilgileri okuyup ürün / ürünler hakkında tüm bilgilere sahip olduğunu ve bu bilgiler doğrultusunda elektronik ortamda satın almaya ilişkin onayı verdiğini kabul ve beyan eder.

3.2- Sözleşme konusu ürün / ürünler, ALICI' nın yasal olarak düzenlenmiş olan ürünün 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile teslimine ilişkin hakkı saklı kalmak kaydıyla, her bir ürün için ALICI' nın teslimat adresinin SATICI' ya olan mesafe uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde ürün bilgileri içinde açıklanan teslimat süresi dahilinde ALICI tarafından gösterilen adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.

3.3- Sözleşme konusu ürünün ALICI tarafından belirtilen adreste bulunan teslim edilecek kişi veya kuruluşça teslim alınmamasından / teslimi kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.

3.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün ayıpsız, eksiksiz, sözleşmede belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden ALICI' ya karşı sorumludur.

3.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI' ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI' nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Elektronik ortamda yapılan sözleşmelerde teyit işlemi, yine elektronik ortamda yapılır. Sözleşme konusu ürün / ürünlerin bedelinin her ne nedenle olursa olsun ödenmemesi veya ödeme talimatının banka nezdinde iptal edilmesi halinde SATICI' nın ürünü teslim yükümlülüğü ortadan kalkar.

3.6- ALICI' ya ait kredi kartının ALICI' nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşunun ürün bedelini SATICI' ya ödememesi halinde, Ürünün ALICI' ya teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün teslimat tarihinden itibaren 3 gün içinde, geri gönderim bedeli ALICI' ya ait olmak üzere SATICI' ya gönderilmesi zorunludur.

3.7- SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar teslimatın ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI' nın siparişi iptal etme hakkını kullanması halinde ALICI' nın yapmış olduğu ödeme şeklinde (Havale ise havale, Kredi kartı ise kredi kartı ödeme iptali) 10 gün içinde kendisine ödenir.

3.8- İşbu sözleşme, ALICI tarafından elektronik ortamda teyit edilmesinin ardından geçerlilik kazanır.

Madde 4: CAYMA HAKKI

Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen, standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir. Satın aldığınız malın ayıplı olduğunu anlamanız durumunda, malın veya hizmetin teslim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde bize başvurarak ödediğiniz bedelin iadesini, ürünün ayıpsız olarak değiştirilmesini veya ayıbın neden olduğu değer kaybının bedelden indirimini talep edebilirsiniz. Bu durumda; ürünün gönderim masrafları SATICI’ ya aittir.

Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir. Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.

Madde 5: MÜCBİR HALLER

Sözleşmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaştıran haller, mücbir sebep (Tabii afet, savaş, terör, ayaklanma, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli mahiyette arıza...) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir. Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep hali 10 (on) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğacaktır.

Madde 6: YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden kaynaklanabilecek ihtilaflarda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile ALICI’ nın ve Satıcının Yerleşim yerlerindeki Tüketici Mahkemeleri tüketici mahkemesi bulunamayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemeleri yetkilidir.

Madde 7: YÜRÜRLÜK

Site üzerinden verilen siparişe ait ödemenin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır. SATICI, söz konusu sözleşmenin site üzerinde, ALICI tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onay almaksızın sipariş verilememesini sağlayacak yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.

GİZLİLİK POLİTİKASI

Firma bilgileriniz ve kişisel bilgilerinizi hiçbir şekilde kötüye kullanmayacaktır. Bu bilgiler asla üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. Sistemimizde kayıtlı mail adresinize haftalık olarak gönderdiğimiz kampanya ve bilgilendirme mailleri gönderilecektir.

Kredi kartı bilgilerinin güvenliğinin olabilecek en üst düzeyde olması için PayU Sanal Pos sistemini kullanmaktayız. Bu sayede kredi kartı bilgileriniz zaten bizim elimize hiç ulaşmamış oluyor.

Detaylı sorularınız için çekinmeden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

ÖDEME SİSTEMİMİZ

Firmamız, müşterilerinden kredi kartı veya hesaba havale ödeme seçenekleri ile ödeme kabul etmektedir.

İnternet üzerinden kredi kartı ile yapılan ödemeler müşterilerimizin kredi kartı bilgilerinin en üst düzeyde korunması için PayU Sanal Pos sistemi kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu sistem sayesinde, kredi kartı bilgileri PayU tarafından hazırlanan ve güvenliği PayU güvencesinde olan özel bir sayfada girilmektedir.

PayU kredi kartı ödeme sistemi ile birlikte tüm kredi kartlarına 6 taksite kadar taksit imkânı sunmaktayız.

TESLİMAT VE İADE BİLDİRİMİ

Satış İşlemlerinde

    *Kdv dahil 200 TL ve üzeri siparişlerin kargo ödemesi firmamız tarafından yapılmaktadır.

    *Daha düşük tutarlı siparişler için alıcı ödemeli kargo yapılır.

Arızalı Ürün İşlemlerinde

    *ÜRÜN, İLK KULLANIMDA ARIZALI İSE VE 10 GÜN İÇİNDE FİRMAMIZA ULAŞTIRILIRSA:

        Firmamızın satışını yaptığı ürünler üretici firmalar tarafından bir çok kez kalite kontrol testlerinden geçirilmiştir. Buna rağmen çok nadir olarak da olsa, satılan ürünün ilk kullanıldığı sırada çalışmaması durumunda, ürünün bize ulaştırılması ve yeni ürünün bizden müşteriye gönderilmesinde kargo ödemesi firmamız tarafından yapılmaktadır.

    *ÜRÜN, GARANTİ SÜRESİ İÇERİSİNDE ARIZALANMIŞ İSE:

        Arızalı ürünün firmamıza gönderildiği kargonun ödemesi müşteri tarafından, Tamir edilmiş / değiştirilmiş ürünün kargo ödemesi ise firmamız tarafından yapılmaktadır.

    *ÜRÜN, GARANTİ SÜRESİ BİTTİĞİNDE ARIZALANMIŞ İSE:

        Arızalı ürünün firmamıza gönderildiği kargonun ödemesi ve Tamir edilmiş ürünün kargo ödemesi müşteri tarafından yapılmaktadır.

Ürün İade İşlemlerinde

    Ürün iadesi için gerekli şartlar;

        *İade satış tarihinden itibaren 14 gün içinde yapılmalıdır.

        *Orjinal ürün ambalajı açılmamış ve herhangi bir hasar olmamalıdır. (Faturası ile gönderilmelidir.)

        *** Özel imal edilmiş ürünlerin iadesi yoktur.

*NOT: Ürünün firmamıza gönderildiği kargonun ödemesi müşteri tarafından yapılmaktadır.

NOT:

Ödemesini firmamızın yapacağı kargolar, anlaşmalı olduğumuz kargo firması ile gönderilmektedir.Müşterilerimiz farklı bir kargo firması ile gönderim yapılmasını isterse kargo ödemesi müşteri tarafından yapılacaktır.